Wie?


Gianne Veling

Als ontwerper ben ik getraind om problemen op te lossen met creativiteit. Creativiteit staat voor mij voor veel meer dan werken met je handen: het betekent problemen als uitdagingen leren zien, zoeken naar nieuwe oplossingen, positief blijven, niet opgeven maar zoeken naar andere manieren als iets niet lukt. En die manier van denken wil ik aan kinderen leren.

Design Thinking
In mijn workshops leer ik kinderen om te denken als een ontwerper: 'Design Thinking'.
Dat betekent dat ze leren:
  • Problemen omzetten in uitdagingen
  • Goed onderzoeken wat er precies aan de hand is
  • Bedenken wat ze willen bereiken en dat ook vastleggen
  • Brainstormen, naar elkaar luisteren zonder oordeel, hun eigen idee├źn in de groep durven gooien
  • Een prototype maken: iets wat je kunt zien en vasthouden en waarmee je laat zien wat je bedoelt
  • Hun oplossing te vergelijken met de doelen die ze zelf gesteld hebben.
Het leren denken volgens deze stappen heeft enorm veel didactische waarde: het stimuleert creatief denken, samenwerken, doelgericht denken, analytisch denken, 'eigenaarschap' (/autonomie) en het belangrijkste: de manier van denken waar ze mee oefenen is op alle soorten problemen van toepassing.


Achtergrond

Na mijn afstuderen als Grafisch Ontwerpen aan de Kunstacademie ArtEz heb ik bij verschillende ontwerpbureaus gewerkt (o.a. bij Ontwerpwerk in Den Haag). In 2003 ben ik samen met mijn collega Susi Bikle ontwerpbureau Studio Zipper begonnen. In 2011 heb ik een encylopedie voor kinderen, de 'Encyclopedie van het Avontuur' ontworpen en uitgegeven. Met het materiaal uit dat boek ben ik lesjes gaan geven in het basisonderwijs. Om mijn lessen en lesmateriaal meer diepgang te geven heb ik vakken en stages gevolgd als student aan de PABO. Echte verdieping in het ontwikkelen en geven van kunstprojecten op de basisschool heb ik geleerd tijdens mijn opleiding BIK (Beroepskunstenaar in de Klas) aan de HKU, die ik in 2015 heb afgerond.