Logo en huisstijl voor Sweet & Pepper

Voor de dames van Sweet & Pepper heb ik een logo en huisstijl ontworpen, en meegedacht over de branding. Want hoe huiselijk en gezellig het ook allemaal lijkt, achter de schermen wordt hard gewerkt, genetwerkt en nagedacht over verkoop en positionering.

Ook interessant: